ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

GOVERNMENT OF WESTERN ARMENIA

ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ - NEWS

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ - ANNOUNCEMENT

Արեւմտեան Հայաստանը գրաւող Թուրքիոյ հետ հարաբերութիւններու բնականացման քայլերու մասին

19.06.2019

ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ ԹԻՒ 12 - 15.06.2019

15 Յունիս 2019-ին —  Լոյս տեսաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  

ամենամսեայ պաշտօնաթերթի 12-րդ Թիւը:

Թիւ. 12 -15.01.2019

ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՒԱՔ - PETITION

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ - OFFICIAL

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐ OFFICIAL DOCUMENTS

COMING SOON

Յայտարարութիւններ - Announcements 

ԻՐԱՒԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐՈՒ ԾՐԱՐ LEGAL DOCUMENTS

image4

 COMING SOON 

ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ THE GOVERNMENT CABINET

COMING SOON

COMING SOON

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ - EVENTS

COMING SOON

 COMING SOON 

ՊԱՇՏՏՕՆԱԹԵՐԹ - OFFICIAL MAGAZINE

image5

ՀԱՅՐԵՆԻՔ , Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնաթերթ

HAYRENIK , Western Armenia Republic official magazine.

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ VOICE OF THE GOVERNMENT

image6

Յաղորդաշար

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - LITERATURE

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ՄՇԱԿՈՅԹ

ԱՋԱԿՑԵՑԵՔ - COMING SOON

Your donation is an opportunity to be part of something bigger. Show your Government that you have their back. Give today!

Pay with PayPal or a debit/credit card

Get involved!